Skip to main content

Subsidies

SUBSIDIES DOOR REGIONALE OVERHEDEN

Q-for - Kwaliteitsgarantie

Safecon behaalde het Qfor-certificaat, een kwaliteitsgarantie voor opleidingsorganisaties op 18 november 2010.
Daarnaast willen wij u eraan herinneren dat u met het Qfor certificaat uw erkenning kan aanvragen voor 
het systeem van de kmo-portefeuille: 

Lees meer hierover op www.qfor.org

Vormelek - Formelec

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille vervangt vanaf 1 januari 2009 BEA, het Budget voor Economisch Advies. Ondernemers kunnen met deze nieuwe elektronische portefeuille steun krijgen voor opleiding, advies, technologieverkenning en advies voor internationaal ondernemen.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

KMO's en Vrije Beroepen kunnen gebruik maken van voorgaande subsidie, mits volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaamse Gewest
  • Een onderneming uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%)
  • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
  • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
  • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm. VZW's zijn uitgesloten.

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze in een aanmerking komende KMO zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener.

Aanvraagbrochure

Via de website www.kmo-portefeuille.be kan u de aanvraagprocedure vervolledigen. Je moet de subsidie ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestaties aanvragen. De procedure is vrij ingewikkeld, maar je kan ze vlot doorlopen als je het stappenplan correct volgt. Neem contact met ons op voor de nodige begeleiding en ondersteuning.

Subsidiebedrag

  Opleiding Advies Technologie verkenning Advies internationaal ondernemen Strategisch advies
Steun %  50 % 50 % 75 % 50 % 50 % 
Steunplafond per pijler € 2.500 €5.000 €10.000 €5.000 €25.000
Steunplafond per pijler     €15.000   €25.000
Periode     1 JAAR    

TERUGBETALING DOOR SOCIAAL FONDSEN IN COMBINATIE MET WAALSE OF VLAAMSE OPLEIDINGSCHEQUES

Veel paritaire comités hebben eigen opleidingsinstituten voor nascholing van arbeiders of bedienden aangesloten bij dit sociaal fonds. Werkgevers storten (verplicht) een klein percentage van de loonmassa aan deze sectorale fondsen. Van dit geld worden opleidingen gesubsidieerd.
Elk sociaal fonds heeft zijn eigen subsidievorm, voorwaarden en procedures. Neem bij twijfel contact op met uw sociaal fonds.
Inlichtingen
Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende vragen. U kan steeds mailen naar heidi.govaerts@safecon.be voor bijkomende inlichtingen.